ЗАЯВИ

ОХРАНИТЕЛНА УСЛУГА

За връзка по телефон: 088 854 99 14

25 години опит
3700 охранявани обекти
450 служители

Федерална служба за безопасност – Добрич

Национален лиценз от ДНСП – МВР за извършване на

охранителна дейност на територията на

цялата страна № 539 и № 540 от 23.03.2005 г.

професионални охранителни услуги
Защо ФСБ

ОХРАНА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Високоскоростни системи със специализирано програмно осигуряване в реално време, напълно автоматизирано приемат, обработват контролират и архивират всички получени сигнали от обектите, както и времето за реагиране на авто-патрулите.

СВОЕВРЕМЕННА РЕАКЦИЯ

Реагирането се извършва от специализирани авто-патрули в които работят въоръжени служители с висока професионална подготовка и богат практически опит.

МОДЕРЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР

Фирмата притежава изцяло компютъризиран диспечерски център, обслужван от квалифициран операторски състав, който осъществява наблюдение над работата на инсталираните по обектите сигнално охранителни системи и следи техническото им състояние.

Федерална служба за безопасност
ПРЕДЛАГАНИ ОТ НАС УСЛУГИ
01.
охрана
Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на стопански обекти, учебни заведения, вили, апартаменти, заведения и офиси.

видео-наблюдение и СОТ
.02

Инсталиране на системи за видео-наблюдение и сигнално-охранителна техника с реагиране при посегателства над обектите.

03.
обезопасяване

Комплексно обезопасяване на обекти.

Съпровождане
.04

Съпровождане на ценни пратки и товари.

05.
Ред и сигурност

Осигуряване на ред и сигурност при провеждане на мероприятия.

сигнализация
.06

Монтиране на противопожарна сигнализация и профилактична противопожарна дейност.

07.
Детективска дейност

Детективски услуги за частни лица и корпоративни разследвания. Издирване на укрили се или изчезнали лица.

гражданска защита
.08

Разработване на планове за гражданска защита и провеждане на тренировки по изпълнението им.

09.
Разследване

Разследване на факти за неправомерно използване на фирмени знаци, търговски марки и печати и събиране на данни за разгласяване на фирмени тайни и извършване на престъпления от служители на фирмите.

Събиране на информация
.10

Събиране на информация за граждански дела, установяване на неплатежоспособни клиенти и ненадеждни партньори, както и на обстоятелства и факти за нелоялна конкуренция.

Федерална служба за безопасност
ЗА НАС

НАД 25 ГОДИНИ ОПИТ

„ФСБ” ООД е най-голямата частна фирма в Добричка област с предмет на дейност – физическа въоръжена и невъоръжена обектова и персонална охрана, инкасо и съпровождане на ценни пратки и товари, охрана на спортни и културни масови прояви, проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на технически системи за сигурност, охранохрана на обекти и реагиране с въоръжени авто-патрули, монтаж на пожароизвестителни системи и видеонаблюдение с реагиране.

Водещото място на фирмата в областта на физическата охрана и монтаж на системите за сигурност и комуникация се определя от нейната конкурентна способност, дефинирана от високо качество и надеждност, компетентни консултации и препоръки, конкурентни цени на предлаганите техника и услуги.

Фирмата притежава изцяло компютъризиран диспечерски център, обслужван от квалифициран операторски състав, който осъществява наблюдение над работата на инсталираните по обектите сигнално охранителни системи и следи техническото им състояние. Високоскоростни системи със специализирано програмно осигуряване в реално време, напълно автоматизирано приемат, обработват контролират и архивират всички получени сигнали от обектите, както и времето за реагиране на авто-патрулите.

Реагирането се извършва от специализирани авто-патрули в които работят въоръжени служители с висока професионална подготовка и богат практически опит.

Наши клиенти са:
Община град Добрич – Градски парк „Св. Георги”
– Зоопарк
– Декоративен Разсадник
– Сметище за битови отпадъци
– 15 училищаПФК „Добруджа”
– Стадион „Дружба”
– Кооперативен пазар
Държавен Културен институт „Двореца” град Балчик;
Добруджа холдинг;
БГ Транс;
Добротица БСК;
Еврометал;
Многопрофилна болница за активно лечение ДКЦ 1;
Дом за медико социални грижи за деца;
ПРК;
Феникс-норд и още над 350 обекта със СОТ

01Коректност

В резултат на стриктното изпълнение на договорните си задължения ФСБ-СОД заема челно място на пазара на охранителните услуги.

03Професионализъм

Всички обекти се охраняват от голям брой реагиращи екипи в денонощието.

procces options
procces logo
Голям автопарк02

ФСБ-СОД разполага с автомобилен
парк от четиринадесет автомобила и
четири джипа с висока
проходимост.

Високи технологии04

Техническото оборудване с което се работи е от най-висок клас.

предимства
ww