ЗА НАС

ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

НАД 25 ГОДИНИ ОПИТ

„ФСБ” ООД е най-голямата частна фирма в Добричка област с предмет на дейност – физическа въоръжена и невъоръжена обектова и персонална охрана, инкасо и съпровождане на ценни пратки и товари, охрана на спортни и културни масови прояви, проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на технически системи за сигурност, охранохрана на обекти и реагиране с въоръжени авто-патрули, монтаж на пожароизвестителни системи и видеонаблюдение с реагиране.

Водещото място на фирмата в областта на физическата охрана и монтаж на системите за сигурност и комуникация се определя от нейната конкурентна способност, дефинирана от високо качество и надеждност, компетентни консултации и препоръки, конкурентни цени на предлаганите техника и услуги.

Фирмата притежава изцяло компютъризиран диспечерски център, обслужван от квалифициран операторски състав, който осъществява наблюдение над работата на инсталираните по обектите сигнално охранителни системи и следи техническото им състояние. Високоскоростни системи със специализирано програмно осигуряване в реално време, напълно автоматизирано приемат, обработват контролират и архивират всички получени сигнали от обектите, както и времето за реагиране на авто-патрулите.

Реагирането се извършва от специализирани авто-патрули в които работят въоръжени служители с висока професионална подготовка и богат практически опит.

Наши клиенти са:
Община град Добрич – Градски парк „Св. Георги”
– Зоопарк
– Декоративен Разсадник
– Сметище за битови отпадъци
– 15 училищаПФК „Добруджа”
– Стадион „Дружба”
– Кооперативен пазар
Държавен Културен институт „Двореца” град Балчик;
Добруджа холдинг;
БГ Транс;
Добротица БСК;
Еврометал;
Многопрофилна болница за активно лечение ДКЦ 1;
Дом за медико социални грижи за деца;
ПРК;
Феникс-норд и още над 350 обекта със СОТ

Коректност

В резултат на стриктното изпълнение на договорните си задължения ФСБ-СОД заема челно място на пазара на охранителните услуги.

Федерална служба за безопасност – Добрич

Национален лиценз от ДНСП – МВР за извършване на

охранителна дейност на територията на

цялата страна № 539 и № 540 от 23.03.2005 г.

Меню